Een mens wordt pas een mens wanneer hij wordt gezien door anderen

 

Een oud Zoeloe-gezegde luidt: “Een mens wordt pas een mens wanneer hij wordt gezien door anderen”. Dit idee wordt ten zuiden van de Sahara Ubuntu genoemd.

Ieder kind heeft recht op een liefdevolle, veilige en stabiele omgeving. Wanneer dit om welke reden dan ook, thuis niet mogelijk is, is het wenselijk dat kinderen op een kleinschalige manier in een gezinssetting kunnen worden opgevangen. Wanneer de complexe problematiek van de kinderen te veel vraagt voor een pleeggezin biedt een gezinshuis mogelijkheden.

Gezinshuis Ubuntu sluit hierop aan door kinderen voor korte of langere tijd op te vangen binnen het eigen gezin en daarbij professionele begeleiding te bieden. Vanuit kennis en ervaring bieden we de jeugdigen een warm thuis en zetten we hen in hun kracht.

De volwassenen draaien als team mee in het gezinshuis om duurzame professionele betrokkenheid te kunnen garanderen. Hierin worden zij begeleid door een orthopedagoog.

Voor hen alle drie geldt dat zij bevlogen zijn om vanuit kennis en betrokkenheid de kinderen een veilige haven te bieden binnen een liefdevol en stabiel gezin. Dit met als doel de kinderen in hun eigen kracht te zetten en hun veerkracht te vergroten. Gezinshuis Ubuntu beoogt zelfstandigheid van de kinderen en hun participatie in de samenleving te bevorderen.