Gezinshuisouders

Ubuntu betekent dat een mens pas een mens wordt wanneer hij wordt gezien door anderen. In ons gezinshuis zien we de bewoners voor wie zij zijn en wat zij kunnen worden. De drie gezinshuisouders zijn nuchter maar verschillend in persoonlijkheid, religieuze overtuiging, leeftijd en professionele achtergrond. Zij vullen elkaar aan in het bieden van zorg en begeleiding van de kinderen. We hebben binnen ons gezin oog voor elkaar en respecteren onze omgeving. Respect voor elkaar, voor dieren en voor de natuur is voor ons belangrijk. De samenstelling en locatie van het gezinshuis weerspiegelen dit. We zijn een drie-generatie huis waarin jong en oud samenleven en lief en leed met elkaar delen. We houden rekening met en respecteren de culturele en religieuze identiteit van onze gezinsleden. Het gezinshuis is gelegen in een bosrijke omgeving waarin er veel op uitgetrokken wordt. Alle gezinsleden dragen zorg voor de huisdieren in het huis.

Gezinshuismoeder, Avalon de Bruijn, was eerder werkzaam als beleidsadviseur in de zorg en docent. Zij is een SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional.

Gezinshuisvader, Gerard van der Waal, is buiten het gezinshuis ook werkzaam als fysiotherapeut in een verpleeghuis van het Leger des Heils. Gerard werkt hier met cliënten met complexe somatische en psychiatrische klachten. Gerard is SKJ- en BIG-geregistreerd.

De ouders worden bijgestaan door ‘oma’ Tineke Graafmans. Zij woont al een aantal jaar inpandig. Tineke werkte tot voor kort als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met jongeren en volwassenen met uiteenlopende psychiatrische problematiek bij de GGZ-instelling Eleos. Zij is BIG-geregistreerd en heeft veel ervaring met het werken in gezinnen waarbij crisisinterventies werden uitgevoerd.