Keurmerk Gezinshuizen

Per 11 maart 2021 heeft Gezinshuis Ubuntu het kwaliteitscertificaat van het Keurmerk Gezinshuizen bemachtigd. Bij het bieden van kwalitatief goede zorg en het garanderen van veiligheid komt een hoop kijken. Alle regels die kwaliteit en veiligheid waarborgen staan beschreven in ons kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem hebben we opgesteld aan de hand van het kwaliteitshandboek van het Keurmerk Gezinshuizen. Aan de hand van ons kwaliteitssysteem kunnen wij aan de buitenwereld laten zien wat wij doen om kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg te leveren en hoe wij dat doen en borgen. We staan ingeschreven in het register van Keurmerk Gezinshuizen onder nummer 2103222.

De audit van ons kwaliteitssysteem volgt de ISO standaard ISO 9001 (2015) excl. ontwerp en ontwikkeling. Gezinshuis Ubuntu is dan ook in het bezit van een ISO certificaat (nr. 146315).

Verwijsindex
Ook zijn we aangesloten bij de Verwijsindex Midden IJssel Oost Veluwe. De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid bij kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar kenbaar te maken. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen de best passende ondersteuning/ begeleiding te bieden.

Meer informatie over de verwijsindex voor ouders.
Meer informatie over de verwijsindex voor jongeren.

Privacy
Download hier ons privacy protocol.
Tel. 06-51728521