Voor wie?

Op dit moment zijn alle kamers in ons gezinshuis bezet. Mocht u een jeugdige aan willen melden kunt u het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp deel 1 en deel 2 invullen en naar ons mailen.


In gezinshuis Ubuntu zijn kinderen van alle nationaliteiten, levensovertuigingen en seksuele geaardheid welkom die baat hebben bij de opvang in een gezinssetting. 

Gezien de jonge leeftijd van de biologische kinderen en de pleegzoon bieden we plaats aan jongens en meisjes vanaf 13 jaar (tot 18+). Ook is er ruimte voor moeder-kind opvang. De gezinshuiskinderen kunnen blijven zolang als nodig. Crisisplaatsingen, daarentegen, zijn ongewenst omdat we de kinderen in ons gezin zoveel mogelijk voorspelbaarheid willen bieden en hen op een plaatsing willen kunnen voorbereiden. Ook willen we de tijd nemen voor een zorgvuldige intake-procedure alvorens tot plaatsing over te gaan.

Gezinshuis Ubuntu staat open voor kinderen met uiteenlopende problematiek.  Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: een licht verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en Autisme Spectrum Stoornis. Afhankelijk van hun zorgbehoefte wordt externe ondersteuning ingeschakeld.

Gezinshuisouders hebben ruime professionele ervaring met het zorgen voor mensen met een lichamelijke beperking. Bij kinderen met een lichamelijke beperking moet individueel beoordeeld worden of aan de zorgbehoefte voldaan kan worden. 

Om overige gezinsleden te beschermen hanteren we ook een aantal contra-indicaties, zoals: Suïcidaliteit, automutilatie, anti-sociaal gedrag, zedendelinquentie en ernstige psychiatrische problematiek. Ook werken we toe aan een dagbesteding van onze cliënten en is het belangrijk dat cliënten in het gezinshuis zich begeleidbaar opstellen.