Klachtenregeling

Ondanks onze beste intenties kan er sprake van onvrede zijn. Wanneer jeugdigen of hun netwerk daar niet direct met de gezinshuisouders uit kunnen komen, kunnen zij de klacht direct laten beoordelen door de onafhankelijke klachtencommissie jeugd van het Klachtenportaal Zorg. Deze commissie doet een uitspraak over de mate van gegrondheid, eventueel aangevuld met een advies aan het gezinshuis. Als het mogelijk lijkt een oplossing te vinden door toch in gesprek te gaan, zal de klager eerst ondersteuning aangeboden worden door een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

De jongeren in Gezinshuis Ubuntu kunnen bovendien een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon.